Konferencja Sadownicza w Kraśniku ? rys historyczny

Historia Konferencji Sadowniczych w Kraśniku nierozerwalnie związana jest z momentem utworzenia oddziałów Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w woj. Lubelskim. Gwałtowny spadek cen w 2004 roku spowodował konsolidację środowiska i zdecydowany protest w stosunku do zaistniałej sytuacji. Pomysł zorganizowania Konferencji Sadowniczej w Kraśniku był jednym z elementów rozmowy o owocach miękkich jako szersze spektrum do analizy aktualnej sytuacji oraz wskazywanie kierunków w jakim powinna zmierzać ich produkcja. Konferencja stała się również naszym związkowym przekazem wartości o które walczymy. Czynnikiem różniącym nasz projekt od wielu innych jest jej organizacja przez sadowników dla sadowników. Miejsce jej organizowania też nie jest przypadkowe, gdyż historycznie wiąże się z powiatem kraśnickim na którego terenie w 1974 roku założone zostały pierwsze plantacje malin na rusztowaniach. ?Ojcem? lubelskiego zagłębia malinowego jest Pan Zygmunt Krawiec, który w miejscowości Majdan Bobowski wdrażał swój pomysł. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój produkcji malin na Lubelszczyźnie. Dało to wielki skok kulturowy i ekonomiczny rejonom, gdzie ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw, uprawa maliny stała się nową jakością.

Związek Sadowników RP pomysłodawcą?

?ale projekt nie mógł by zaistnieć bez współpracy z władzami powiatu kraśnickiego i ośrodków badawczych i naukowych. Od początku współpracujemy z Sadowniczym Zakładem Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. i Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Od 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ? Katedra Sadownictwa, z której wywodzi się koordynator programowy konferencji ? dr Paweł Krawiec pracownik naukowy UP w Lublinie i producent owoców miękkich.

Prelegenci uznani w Polsce i na świecie

Właśnie tacy wykładają na naszej konferencji. W szerokim pojęciu rzec można elita wiedzy o produkcji owoców miękkich i pestkowych poczynając od dr Jana Danka, prof. Eberharda Makosza po prof. Stanisława Plutę oraz prezydenta Światowej Organizacji Malinowej ? Antonio Domingueza z Chile. W prelekcjach naszych wykładowców oczekujemy tematyki opartej na badaniach dających wnioski, które wskazują potencjalne kierunki produkcji związane z trendami światowymi w produkcji owoców miękkich i pestkowych. Poruszają aspekty technologii, ekonomii, wskazują korzyści płynące z ich obserwacji ale również wytykają błędy popełniane przez sadowników i zagrożenia.

Sponsorzy, Partnerzy, Patronaty

Są nieodzownym elementem każdej konferencji. Bez Sponsorów takich jak YARA Poland, BAYER CROP SCIENCE, KOPPERT Polska, SYNGENTA, HAYGROVE, AGROSIMEX, TIMAC AGRO oraz dziesiątek wystawców, którzy przewijają się w kolejnych edycjach naszej konferencji nie bylibyśmy w stanie zapewnić tak wysokiego poziomu wykładowców oraz ciągle podnosić jej standard. Kontakty naszych Partnerów ? czasopisma Jagodnik i Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek pozwalają poznawać dodatkowe aspekty produkcji światowej i przenoszenia ich na nasze podwórko. Patronaty wydawnictw branżowych Plantpress, Hortpress, Hortus Media oraz portali internetowych jagodnik.pl, SadyOgrody.pl, Ogrodinfo.pl, AgroBiznes.pl, naszemiasto.pl oraz stacje telewizyjne TVP Regionalna, TVR, TVP Lublin oraz Radio Lublin dają możliwości szerokiego przekazu przed konferencją jak również z wydarzeń na konferencji.

Niezmiennie od samego początku organizację konferencji wspiera powiat kraśnicki. Honorowe patronaty Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego świadczą o ogólnopolskim znaczeniu tej konferencji jak i dla regionu.

Od stolików do profesjonalnej zabudowy

Od 2005 do 2012 roku konferencja odbywała się w Centrum Kultury i Promocji przy Alei Niepodległości. Jej pierwsza edycja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Ponad 600 osób, które przybyły do Kraśnika reprezentowało w większości lokalnych producentów. Kolejne lata przynosiły konferencji coraz większy rozgłos. Sala kinowa była dobrym miejscem dla słuchaczy ? niestety pozostała cześć obiektu stawała się za ciasna dla wystawców. Ostatnie lata wzbudziły coraz większe zainteresowanie wokół produkcji owoców jagodowych. Wystawy stolikowe nie dawały pełni autonomii i swobody rozmów. Decyzja o przeniesieniu konferencji do Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 7 i jej dwudniowa formuła była strzałem w ?10?. Nowe miejsce dało większą przestrzeń ? szczególnie dla wystawców. Jubileusz dziesięciolecia obchodziliśmy już w profesjonalnej zabudowie i ponad 70 stoisk promocyjnych. Konferencję odwiedziło ponad 1000 osób z kraju i zagranicy. Rok 2015 to kolejny etap ewolucji. To ponad 80 wystawców w profesjonalnej zabudowie i wykłady w oddzielnej hali. To debiut wystaw sprzętu i maszyn w ogrzewanej hali namiotowej. Z różnych regionów kraju i zagranicy przyjechało do nas ponad 1500 producentów oraz przedstawicieli biznesu.

Najbliższe plany

?JAGODOWE TRENDY? staną się zarówno nazwą jak i znakiem chronionym Konferencji Sadowniczej w Kraśniku. To nadal kontynuacja profesjonalnych form prezentacji. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszej konferencji. Kolejnym etapem jest nasza strona internetowa. Na niej znajdziecie pełną informację bieżącą oraz materiały archiwalne. Rezerwacja On Line wystawców daje możliwość zapoznania się już przed konferencją z kim możemy prowadzić rozmowy oraz jakich wykładów posłuchać. Wierzymy, że te modyfikacje dadzą nowe możliwości aby podtrzymać credo, że na ?JAGODOWYCH TRENDACH? w Kraśniku powinno się być.