W EDYCJI 2023 TAK JAK W ROKU POPRZEDNIM, ŁĄCZYMY W JEDNĄ CAŁOŚĆ STOISKA W ZABUDOWIE ZE STREFĄ RELAKSU I CATERINGU.  ODWIEDZAJĄCY PRZEMIESZCZAĆ BĘDĄ SIĘ WEJŚCIEM GŁÓWNYM ORAZ WEJŚCIEM Nr 2 DO SALI WYKŁADÓW. AKTUALIZACJĘ REZERWACJI NA PLANIE PRZESYŁAMY W BEZPOŚREDNIEJ KORESPONDENCJI Z ZAMAWIAJĄCYM STOISKO.

Adres do korespondencji:

biuro@jagodowetrendy.pl